CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình điện mặt trời BIM 18S

+ Địa điểm xây dựng: Huyện Phước Minh và Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
+ Chủ đầu tư:  BIM Energy Joint Stock Company
+ Công suất lắp máy:  50 MW
+ Cấp công trình: Cấp I
+ Diện tích: 60ha
+ Số lượng tấm pin:  154.080 tấm
+ Thời gian xây dựng:  T8/2018 - T5/2019
 

Dự án khác