CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Bảo Lạc B

+ Địa điểm xây dựng: 
+ Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần xây lắp Điện I
+ Công suất lắp máy:  18 MW
+ Cấp công trình: 
+ Số tổ máy:  02 
+ Loại đập:  Bê tông
+ Dung tích lòng hồ: 
+ Tổng mức đầu tư: 568 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng: 2017
 

Dự án khác