CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Đắk Pô Cô

+ Địa điểm xây dựng: Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
+ Công suất lắp máy:  15 MW
+ Số tổ máy:  02 tổ máy
+ Loại đập:  Đập đất
+ Tổng mức đầu tư:   329 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2016
 

Dự án khác