CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Hồi Xuân

+ Địa điểm xây dựng:  Xã Thanh Xuân và Hồi Xuân, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
+ Chủ đầu tư:  Công ty Thủy điện Hồi Xuân
+ Công suất lắp máy:  102 MW 
+ Cấp công trình: Cấp I
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Bê tông trọng lực
+ Dung tích lòng hồ:
Tổng mức đầu tư:  3.300 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2010 - 2018
 

Dự án khác