CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Mông Ân

+ Địa điểm xây dựng: Thị trấn Pắc Mi Ầu, xã Nam Quang và xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện I
+ Công suất lắp máy:  30 MW
+ Số tổ máy:  02 tổ máy
+ Loại đập:  
+ Tổng mức đầu tư:   330 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2017 - Nay
 

Dự án khác