thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Pleikrông


+ Địa điểm xây dựng: Sông Krông pô kô, Huyện Chưphảh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  100MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  
7500  (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  
2002 - 2009
 

Dự án khác