CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm tổng thầu

Công trình thủy điện Trung thu


+ Địa điểm xây dựng: Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu
+ Công suất lắp máy:  29.6 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông thường
+ Tổng mức đầu tư:  900 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  2014 - 2016
 

Dự án khác