thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình tham gia thi công

Công trình thủy điện Bản Vẽ


+ Địa điểm xây dựng: Sông Cả, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  320 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  5.740 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2005 - 2009