CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình tham gia thi công

Công trình thủy điện Bản Vẽ


+ Địa điểm xây dựng: Sông Cả, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  320 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  5.740 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2005 - 2009