CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động sản xuất

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
09/12/2016 11:34
Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
Thông báo kết quả  chào giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị
29/11/2016 10:06
Thông báo kết quả chào giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị
Thông báo bán thanh lý
24/10/2016 05:04
Công ty cổ phần Sông Đà 4 tổ chức bán thanh lý gói thầu: Thanh lý tài sản, thiết bị
Ký kết hợp đồng thi công công trình thủy điện Sông Mã 3
05/08/2016 04:34
Ngày 28/07/2016 tại trụ sở của Tập đoàn Hưng Hải số 69 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng Các hạng mục thi công công trình chính: Đập dâng vai trái, Cống dẫn dòng, Tường thi công, Cửa lấy nước,Nhà máy – Kênh xả, Trạm biến áp.
« .. 4 5 6 7 8 »