thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Ngành nghề và số lượng tuyển dụng: Công nhân hàn + sắt hàn : 200 người; Lái xe tải : 10 người; Thợ vận hành cần trục : 10 người
Thông báo tuyển dụng
Ngành nghề và số lượng tuyển dụng: Công nhân hàn + sắt hàn : 200 người Công nhân điện : 30 người Công nhân xây dựng : 50 người